Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, DK-2605 Brøndby - Sekretariat: (+45) 43262365 - Regnskabsadministration Klubadministration

Udskriv

Vedr. ansøgninger til udviklingspuljen

Da DHPU har modtaget et større antal ansøgninger til udviklingspuljen for 2016, valgte vi at udskyde behandlingen af disse.

Da vi ønsker, at puljen har størst mulig effekt, har vi valgt, at i fremtiden ønsker vi at prioriterer foreninger som har indgået en aftale om udviklingsprojeket med DHPU. Dette gøres for at sikre, at udviklingspuljens midler følger DHPU kommende strategi.

Da få at de ansøgninger vi har modtaget, opfylder kravet om at have et udviklingsprojekt tilknyttet ansøgningen, har vi i denne omgang ikke imødekommet nogle af disse.

Vi har derfor givet mulighed for, at de foreninger som har ansøgt puljen om penge, kan indsende en ny ansøgning som følger et påbegyndt udviklingsprojekt.

Deadline for indsendelse af nye ansøgninger er d. 15. juni 2016.

 

Udskriv

DHPU's Miljøkodeks

DHPUs Miljøkodeks

DHPUs miljøkodeks tager udgangspunkt i European Hang- and Paragliding Unions økologiske principper (EHPUs Ecological Principles). DHPUs bestyrelse har i 2016 vedtaget følgende:

 • DHPU ønsker at fremme hang- og paragliding som en udendørs idræt der genererer intens opmærksomhed på natur og miljø blandt piloter og interesserede.
 • DHPU ønsker at hang- og paragliding aktiviteternes indvirkning på natur og miljøet baseres på samarbejde i stedet for konfrontation. Videnskabelige undersøgelser vil forme fundamentet for håndtering af konflikter om naturen og miljøet. Frivillige aftaler vedrørende flyvesteder foretrækkes i stedet for juridiske løsninger eller regulering.
 • Ansvaret for indvirkning på natur og miljø starter hos den individuelle pilot, men omfatter også klubbernes ledelse, DHPU, arrangørerne af unionsbegivenheder, samt samarbejdspartnere. DHPU vil synliggøre og vejlede piloter og klubber om korrekt adfærd både på jorden og i luften, baseret på videnskabelige resultater og undersøgelse vedr. hang- og paragliding’s indvirkning på natur og miljø.
 • En stor del af DHPUs flyvningsaktiviteter forgår på steder hvor andre aktiviteter og personer også er til stede, individuelle piloter har ansvaret for at overholde de lokale regler og udvise respekt for andre brugere af naturområderne.
 • DHPU ønsker at arbejde hen imod reduktionen af støj og forurening forbundet med DHPU’s aktiviteter.
 • DHPUs miljøpolitik implementeres i respekt for luftfartssikkerheden og den til enhver tid gældende lovgivning.
  • Forbundet har udarbejdet eget miljøkodeks
  • Forbundet har indført incitamenter over for klubberne til at agere miljøansvarligt
  • Forbundet har indført en række anbefalinger til den enkelte idrætsudøver
  • Forbundet har udpeget en politisk valgt og en administrativ person, klubberne kan henvende sig til på natur-, miljø- og planlægningsområdet
  • Forbundet tilskynder egne medlemmer til at deltage i lokalt arbejde på natur-, miljø- og planlægningsområdet
  • Forbundet arbejder med høringssvar på natur-, miljø- og planlægningsområdet med relevans for forbundet
  • Forbundet skal vælge yderligere et indsatsområde med udgangspunkt i forbundets egen situation

Grønt Forbund under DIF:

Som et Grønt Forbund under DIF har DHPU erkendt sit samfundsmæssige ansvar og arbejder proaktivt i mødet med naboer, myndigheder og andre organisationer. Her har DHPU indgået samarbejde med forskellige kommuner for at fremme opmærksomheden på flyvning i relation til naturen og miljøet. Derudover er DHPU også med i Natur og Miljø Forum i DIF som samles ca. hver 2. måned, hvor nye tiltag og problemstillinger tages op blandt medlemmerne. Medlemmer af Natur og Miljø Forum er alle Grønt Forbund med DIF’s miljøkonsulent som hovedansvarlig. I dag er der 14 specialforbund der er godkendt som Grønt Forbund herunder blandt andet Dansk Faldskærms Union.

шаблоны joomla 2.5